Глобальний договір ООН разом з компаніями Укрзалізниця та Енергоатом презентували Декларацію державних компаній про слідування Цілям Сталого Розвитку

Глобальний договір ООН разом з компаніями Укрзалізниця та Енергоатом презентували Декларацію державних компаній про слідування Цілям Сталого Розвитку

Перехід України до сталого розвитку, її економічна та соціальна інтеграція до європейського і світового співтовариства, вимагають запровадження сучасних практик взаємодії у трикутнику держава, бізнес і суспільство. Зазначена взаємодія сприяє розвитку демократії й забезпечує дотримання фундаментальних прав людини, посилює діалог та взаємну відповідальність сторін, створює умови для забезпечення добробуту та стабільного розвитку країни, підвищення соціальних стандартів, захисту навколишнього середовища.

 

Враховуючи, що Україна прийняла Цілі сталого розвитку 2030 та адаптувала їх для внутрішньонаціональних потреб, взявши на себе зобов’язання з впровадження екологічних, соціальних та економічних перетворень,

 

Зважаючи, що державні підприємства є стратегічно важливими для економіки України, мають особливе місце та роль у забезпеченні сталого розвитку держави,

Визнаючи соціальну відповідальність бізнесу, як концепцію та підхід, згідно якого суб’єкти господарської діяльності різних організаційно-правових форм враховують у своїх діях очікування широкого кола зацікавлених сторін, та добровільно несуть відповідальність за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, прагнучи досягнення сталого збалансованого розвитку країни, бізнесу і суспільства, та розуміючи необхідність діяти у партнерстві,

 

МИ ставимо на меті створити діючий механізм ефективної взаємодії держави, бізнесу та суспільства, і погоджуємося:

 

  • Підтримати заходи спрямовані на реалізацію Стратегії сталого розвитку України та досягнення глобальних Цілей сталого розвитку ООН;
  • Об’єднати державні компанії, а також залучити великі та системні приватні підприємства для досягнення спільних цілей у сфері сталого розвитку;
  • Створити і узгодити конкретний план дій для покращення системи управління корпоративною соціальною відповідальністю у державних підприємствах з урахуванням їх специфіки та обмежень діяльності
  • Підвищити прозорість та відкритість бізнесу, впровадити кращі міжнародні практики нефінансової звітності;
  • Сприяти поширенню і впровадженню практики соціальної відповідальності та врахування суспільних інтересів у плануванні та повсякденній діяльності підприємств по всій території України.

 

 

Ми впевнені, що консолідовані дії підписантів дозволять у якнайкоротший термін створити діючі ефективні механізми добровільної взаємодії задля досягнення добробуту і процвітання України.

Декларація відкрита до приєднання всіх зацікавлених сторін. Текст для підписання можете знайти за посиланням Меморандум_держ_комп_2017

 

 

Приєднатися


ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК


Підписатися на новини