30.09.2019

Глобальний договір ООН оголошує конкурс для студентів – Look of New Generation

Глобальний договір ООН, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київська Бізнес Школа та Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошують конкурс “Погляд нового покоління – 2019” (Look of New Generation). Глобальний договір ООН бере участь у конкурсі третій рік поспіль (з 2017 року).  

Конкурс спрямований на залучення студентських команд, які працюватимуть над вирішенням проблеми відтоку людського капіталу за межі України, як складової цілі №8 Цілей Сталого Розвитку 2030.

Проблематика

Зниження чисельності населення України: за 29 років працездатне населення України зменшилося на 32%. За 20 років кількість школярів скоротилася на третину. Зміна вектору в після-шкільній освіті: у 1990-ті роки кількість осіб, які навчалися у профтех училищах перевищувала кількість тих, хто навчався у ВУЗі в 4-ри рази. Сьогодні, навпаки, кількість студентів ВУЗів перевищує показник тих, хто навчається у профтех училищах у 6 разів. Студенти вчаться на ІТ, юристів, управлінців (92%), технарів (8%). Спостерігається значний відтік людського капіталу за кордон: 6,3 млн. осіб виїхало лище у 2017-2018 рр. Тільки податків могло б залишитися в Україні більше 18 млрд. дол. Якість освіти не відповідає вимогам бізнесу: у перший рік роботи звільняється 19% усіх прийнятих на роботу, 50% з яких є молодь до 35 років. Нове покоління є іншим: не сприймаються цінності попередніх поколінь, необхідні зацікавленість та сенс.

Вимоги для участі: 

До участі в конкурсі приймаються студентські команди з вищих навчальних закладів. Кількість команд з одного навчального закладу не обмежена. Кількість учасників команди – до 7 осіб.

Команда може обрати вирішення проблеми з боку одного чи декількох/всіх стейкхолдерів (держава, бізнес, суспільство, університети, міжнародна спільнота тощо) та відповісти на питання: 

 • Яким може бути вирішення проблеми нестачі персоналу?
 • Хто буде працювати на підприємствах України надалі (у перспективі 5-10-20 років)?
  • За поколінням: покоління Х, Z, Y?
  • За країною походження: українці чи інші національності?
  • За гендером
 • Яким чином вирішується проблема відтоку людського капіталу в інших країнах? Чи можемо ми застосувати досвід інших країн?
 • Хто в Україні та за кордоном може вирішити проблему нестачі персоналу? 
 • Чи можливо зробити привабливою українську промисловість?

Команда повинна зануритися в проблему нестачі персоналу в українській промисловості, галузях надання послуг, агропромисловості, ІТ, тощо; ознайомитися з зарубіжним досвідом; розробити дорожню карту проекту забезпечення зростання зайнятості, гідної оплати праці та/або зменшення міграції молоді за межі України для бізнесів (компаній)/органів влади/ГО/ЗВО чи інших стейкхолдерів;  Дорожня карта може містити відповідну кадрову стратегію бізнесу/установ освіти/громади/держави.

Карта повинна містити такі основні елементи: 

 1. обґрунтування проблеми; 
 2. мету; 
 3. принципи; 
 4. визначення структурної декомпозиції (шляхи, підцілі (завдання), часові рамки, відповідальних за реалізацію тощо);  
 5. план дій та бачення внеску у їхню реалізацію бізнесів та інших стейкхолдерів, заінтересованих у проекті; 
 6. етапи та механізм реалізації карти; 
 7. обґрунтування доцільності запровадження обраних напрямків та вирішення поставлених завдань (проблеми) відповідно до можливостей (фінансових, кадрових, техніко-технологічних тощо);  
 8. варіанти залучення (канали комунікації) та реалізації (способи взаємодії) зацікавлених  осіб; 
 9. критерії оцінки ефективності досягнення поставлених завдань та очікувані економічні та соціальні ефекти.  

Реєстраційну форму надсилайте на адреси:
uamdbe@krok.edu.uav-rector_science@socosvita.kiev.ua

Подача заявок:  до 10 жовтня 2019 р.

Фінал конкурсу: 16 грудня 2019 р.

 

Photo by Alexis Brown on Unsplash
Поширити новину: