30.03.2020

Особливе звернення від Глобального договору ООН

Сила 10 принципів Глобального договору ООН як провідника для бізнес-лідерів у боротьбі з кризою.

Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй як найбільша в світі ініціатива соціально відповідальних компаній, закликає лідерів бізнесу об’єднуватися у всіх країнах для підтримки працівників, громад та компаній, постраждалих від пандемії COVID-19.

Узгоджений міжнародний план із залученням бізнес-сектора буде вирішальним у зусиллях, щодо підтримки людей та компаній, які постраждали, обмежить подальше падіння економіки та сприятиме безперервності діяльності бізнесу для швидкого відновлення.

Кожен управлінець, який приймає рішення у цей непростий час, може знайти джерело ідей та натхнення у Десяти принципах Глобального договору ООН.

У дусі солідарності та міжнародної співпраці Глобальний договір ООН заохочує лідерів бізнесу використовувати Десять принципів як керівництво для реагування на кризу.

Права людини

Принцип 1: Ми підтримуємо і поважаємо права людини 

Принцип 2:  Ми не повинні бути  причетні до порушень прав людини. 

Наприклад: 

 • Переконайтесь, що будь-які заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19, є доступними всім людям без будь-якої дискримінації за ознаками:  раси, кольору, інвалідністю, віком, статтю, релігією, політичними чи іншими поглядами, національним чи соціальним походженням, майном, народженням, сексуальною орієнтацією, гендерною приналежністю чи іншим статусом.
 • Приділіть належну увагу потребам найбільш маргіналізованих та / або найбільш вразливих груп людей  

Трудові відносини

Принцип 3. Ми підтримуємо свободи об’єднань та реальне визнання права на укладання колективних договорів

Принцип 4. Підтримуємо ліквідацію всіх форм примусової праці

Принцип 5. Виступаємо за повну ліквідацію дитячої праці

Принцип 6. Підтримуємо ліквідацію дискримінації у сфері праці та зайнятості.

Наприклад: 

 • Реагуйте з гнучкістю, співчуттям та солідарністю на труднощі   своїх працівників та ваших ділових партнерів, особливо якщо це малі та середні підприємства (МСП). Ваші зусилля, щодо обмеження фінансових втрат не повинні утискати права та впливати на добробут працівників.
 • Забезпечте стабільне надходження виплат, незважаючи на гнучкі умови роботи: припинення виконання робочих обов’язків працівником через хворобу, карантин або догляд за хворим членом сім’ї, може призвести до втрати зарплати або втрати роботи. Забезпечте безперервність виплат  у цих випадках, приділяючи особливу увагу працюючим жінкам, які часто беруть на себе догляд за хворими, та працівникам які менш захищенні умовами найму. Йдеться про низькооплачуваних працівників, працівників за контрактом та робітників без будь-якого соціального захисту. 
 • Поточні контракти повинні виконуватися в максимально можливому обсязі. Взаємодія з постачальниками має важливе значення для дотримання  гідних умов праці в глобальних ланцюгах поставок, забезпечення безперервності бізнесу і гнучкості у постачанні та квотах.
 • Застосовуйте принципи профілактики та забезпечуйте безпечне робоче середовище, знижуючи ризик зараження працівника короновірусом на робочому місці. Застосовуйте засоби індивідуального захисту (гігієна рук), вживайте заходи з охорони навколишнього середовища (очищення поверхонь) та створюйте відповідні робочі умови (дистанційна робота в усіх можливих випадках, скорочення контактів з іншими людьми).

Навколишнє середовище 

Принцип 7. Ми максимально враховуємо екологічні аспекти та виклики  у своїй роботі

Принцип 8. Запроваджуємо ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за стан навколишнього природного середовища

Принцип 9. Сприяємо розвитку і розповсюдженню екологічно безпечних технологій. 

Наприклад: 

 • Заохочуйте спілкування в режимі зв’язку та віртуальних зустрічей, які можуть зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, викликане подорожами. Забезпечте відстеження позитивних наслідків впливу телекомунікацій та віртуальних зустрічей на ваш вуглецевий слід, щоб оцінити, які практичні  кроки можна заохочувати в довгостроковій перспективі для зменшення викидів.
 • За дуже короткий проміжок часу криза COVID-19 справила позитивний вплив на навколишнє середовище за рахунок скорочення глобальних викидів вуглецю. Хоча подорожі, без сумніву, відновляться, ми рекомендуємо мандрівникам розглядати  варіанти, які є менш шкідливими для навколишнього середовища, наприклад, поїздки на поїздах, та надання переваги екотуризму, який може підтримувати екосистеми та життєдіяльність місцевих жителів.

Протидія корупції

Принцип 10. Ми проти будь-яких форм корупції, включаючи здирництво та хабарництво

Наприклад: 

 • Побудуйте довіру за допомогою послідовних, всеосяжних та прозорих комунікацій та політики.
 • Переконайтесь, що продукція та послуги поширюються та продаються з дотриманням  етичних норм.

Подальші вказівки для тих, хто працює в галузі банківської справи, страхування та фінансів:

 • Компанії можуть співпрацювати з банками та інвесторами, щоб забезпечити безперервність бізнесу та пом’якшити вплив пандемії на свою діяльність, особливо там, де існує ризик зриву поставок життєво необхідних товарів та надання послуг, у тому числі в галузі охорони здоров’я, харчової та логістичної промисловості. 
 • Банки можуть надавати спеціальні кредитні лінії та подовжувати терміни погашення існуючих позик для фізичних осіб з груп найвищого ризику та підприємств, які постачають життєво необхідні продукти та послуги.
 • Комерційні банки та банки розвитку можуть структурувати комбіновані фінансові інструменти, використовуючи благодійні та донорські кошти, та впливати на інвестиції для фінансування комерційних підприємств, які підтримують критичні заходи щодо запобігання та пом’якшення наслідків, спричинених кризою.
 • Страхові компанії можуть забезпечити оперативні та безперебійні виплати допомоги по короткотерміновій втраті працездатності та страхуванню від безробіття для службовців та інших працівників, які постраждали від COVID-19.
 • Заклади охорони здоров’я та медичні страхові компанії можуть працювати разом, щоб зменшити фінансове навантаження на пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги, пов’язаної із спалахом захворюваності.
 • Інвестори можуть пом’якшити терміни  погашення інвестицій з фіксованим доходом для підприємств, які постачають життєво  необхідні товари та послуги.
 • Впливові інвестори можуть інвестувати в комерційні підприємства, які підтримують критичні заходи щодо запобігання та пом’якшення наслідків COVID-19.

Також, ви можете здійснювати адресну допомогу медичним закладам і Підвищуйте обізнаність, обмінюючись інформацією ВООЗ щодо запобіжних та профілактичних заходів.

Поширити новину: