20.04.2021

Паризька кліматична угода для України

Нещодавно було прийнято Другий Національно визначений внесок України до Паризької угоди. Його мета — скоротити викиди парникових газів до 35 % у 2030 році порівняно з 1990 роком. Досягненням 2018 року була частка викидів у 39 %.

Паризька кліматична угода — це угода в межах Рамкової конвенції ООН про пом’якшення наслідків зміни клімату, прийнята 12 грудня 2015 року. Метою її є обмежити зростання температури до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів. Україна приєдналася до неї однією з перших європейських країн у 2015 році.

Для реалізації внеску України в рамках Паризької конвенції необхідно впровадити інновації та найкращі світові практики в усіх ключових секторах економіки. Окрім цього, до 2030 року передбачено виконання таких кроків:

  • Електроенергетика. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії в електроенергетиці до 30 % (на кінець 2019 року частка ВДЕ становила 10,9 % від загальної кількості виробленої електроенергії); скорочення вугільних ТЕС; поступове закриття вугільних шахт у комплексі з програмами трансформації вугільних регіонів.
  • Теплопостачання. Збільшення обсягів виробництва тепла з використанням біопалива на 30 % (у 2018 році обсяг усіх ВДЕ в теплопостачання в Україні становив 8 %).
  • Промисловість. Зменшення вуглеємності та енергоспоживання на одиницю продукції.
  • Лісове господарство. Збільшення лісових територій на 1 млн га (станом на 2019 рік площа лісових ділянок України становила 10,4 млн га).
  • Житлово-комунальний сектор. Термомодернізація будівель на рівні 1,3 % від загального обсягу будівель в Україні щорічно; заміна викопних джерел енергії на відновлювані.
  • Транспорт. Збільшення частки електромобілів до 15 % від усієї кількості автомобілів; збільшення частки використання біопалива та розвиток низьковуглецевого транспорту.
  • Сільське господарство. Перехід на добрива з повільним вивільненням речовин; збільшення частки земель органічного виробництва до 3 % (у 2019 році частка сільськогосподарських земель з органічним та перехідним статусом становила 1,1 %).
  • Управління відходами. Утилізація метану з твердих та рідких відходів.
Поширити новину: