06.12.2021

Сила колективних дій у запобіганні корупції в Україні

В Україні тема боротьби з корупцією перебуває в центрі уваги різних суспільних груп. Згідно з Індексом сприйняття корупції (CPI) від Трансперенсі Інтернешнл, Україна посіла 117 місце серед 180 країн, які увійшли в дослідження у 2020 році. Корупція є одним із найбільших бар’єрів для розвитку суспільства, усіх сфер економіки країни та сталого розвитку.

Корупція дорого коштує будь-якому бізнесу. Вона перешкоджає його зростанню, створює репутаційні ризики та додає приблизно 10 % до витрат на ведення бізнесу. Світовий банк заявив, що «хабарництво стало галуззю на 1 трлн дол.». Вилучення цього явища з процесів компаній примножує довіру до бізнесу та сприяє його довгостроковій стабільності.

Боротися з корупцією можна різними способами. Найефективніший — це запобігання корупції на всіх рівнях та налагодження зручних інструментів взаємодії людини з державою, бізнеса з державою та бізнеса з бізнесом. Викорінити негативне явище корупції з нашої культури зусиллями однієї людини або інституції неможливо. Необхідні колективні зусилля в цьому напрямі.

Глобальний договір ООН ініціював колективні дії проти корупції в рамках діяльності локальних мереж міжнародної організації, які отримали підтримку від Третього раунду фінансування Ініціативи доброчесності Siemens. Проєкт спрямовано на підтримку колективних дій локальних мереж Глобального договору ООН та сприяння співпраці між державою та приватними особами в боротьбі з корупцією. Його метою є не лише боротися з хабарництвом, вимаганням та іншими формами корупції, але й позбутися цього процесу в цілому в ланцюгу постачань.

Враховуючи важливість спільних зусиль у сфері антикорупції, у вересні 2020 року Мережа Глобального договору ООН в Україні долучилась до міжнародної програми Anti-Corruption Collective Action, яка спрямована на допомогу українському бізнесу в подоланні корупції на всіх стадіях операційної діяльності. Метою програми є сприяння державно-приватному співробітництву в рамках антикорупційних дій через залучення до діалогу бізнесу, уряду та громади.

Ініціатива створена для залучення бізнесу в культуру нетерпимості до корупції та забезпечення його прозорості. Вона підвищує здатність компанії досягати амбітних цілей через адаптацію світових практик створення екосистеми доброчесності бізнесу. Унікальність проєкту полягає в тому, що саме підприємці створюють цю програму, керуючись проблемами та викликами, які є справді важливими в конкретній галузі.

Програма спрямована на:

 • Підвищення обізнаності про колективні дії для боротьби з корупцією;
 • Сприяння діалогу між бізнесом, урядом та громадою;
 • Поліпшення інвестиційного клімату в Україні;
 • Залучення стратегічних партнерів до конкретних дій.

Першим кроком ініціатива «Колективні дії проти корупції» об’єднала зацікавлені сторони з уряду, бізнесу та громадськості для пошуку спільних інтересів та сильних сторін кожного зі стейкхолдерів у боротьбі з корупцією.

У грудні 2020 року було організовано Антикорупційний тиждень, який включив форум стейкхолдерів та низку панельних дискусій за участю експертів із бізнесу, громадського сектору, урядових агенцій і міжнародних організацій для обміну досвідом, вивчення антикорупційних практик та комплаєнс-процедур. А 9 грудня 2020 року 17 компаній та неурядових організацій відзначили Міжнародний день боротьби з корупцією підписанням Меморандуму про спільні дії з антикорупції в Україні.

У 2020 році Мережа Глобального договору ООН в Україні спільно з учасниками з різних секторів провела низку заходів для виявлення потенційних сфер інтересів, які можуть об’єднати навколо себе бізнес, громадськість та державу для спільних зусиль у сфері антикорупції. За підсумками багатьох обговорень було обрано напрямок роботи з ланцюжком постачальників та розробку навчального онлайн-курсу для малого та середнього бізнесу на тему антикорупції.

У лютому 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) стало партнером ініціативи Anti-Corruption Collective Action для навчання МСП в Україні антикорупційній політиці.

Буде розроблено відеокурс з елементами гейміфікації, який буде доступний для всіх охочих на спеціалізованих онлайн-платформи, наприклад, Дія.Бізнес, а також через ланцюжки постачальників найбільших державних та приватних підприємств в Україні, та буде підтриманий НАЗК. Аудиторією інтерактивного відеокурсу з елементами гейміфікації будуть як представники малого та середнього бізнесу, так і представники великого бізнесу, який не організовує внутрішні антикорупційні тренінги для своїх працівників. Курс сприятиме підвищенню обізнаності МСП щодо впровадження Типової Антикорупційної програми юридичної особи від НАЗК та Anti-Corruption Playbook від Глобального договору ООН задля сприяння прозорості ведення бізнесу та покращення української позиції у світових індексах.

Ознайомчий курс — це перший етап реалізації проєкту з колективних дій з антикорупції. Це продукт для масового використання. Після цього слід далі розвивати тему антикорупції та поглиблювати знання про світові стандарти ведення бізнесу і можливості, які відкриваються доброчесному бізнесу. Це відбуватиметься через усі проєкти Глобального договору ООН в Україні та його партнерів.

Наступний етап програми стосується сприяння державно-приватному співробітництву задля розвитку колективних дій через підтримку політичного діалогу, взаємодії з урядом, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

Окремим цінним елементом ініціативи є можливість масштабування проєкту та його адаптація в інших країнах — переважно на території Центральної та Східної Європи, де існує значний попит на такі рішення.

Переваги для компанії:

 • Прискорення впровадження Цілей сталого розвитку в корпоративну діяльність завдяки інноваціям, співпраці та обміну знаннями;
 • Створення культури прозорості, протидії шахрайству та корупції для подолання проблеми корупції та досягнення ЦСР;
 • Навчання співробітників вимогам міжнародних стандартів та підвищення культури прозорості і протидії корупції всередині компанії;
 • Зміцнення глобального визнання й репутації за відповідність міжнародним та європейським стандартам;
 • Збільшення експансії на зарубіжні ринки;
 • Отримання сертифікату від Глобального договору ООН;
 • Обмін досвідом та налагодження стосунків із ключовими партнерами із бізнесу, державою та громадою.

(Дар’я Рубан, координаторка програми Anti-Corruption Collective Action)

Поширити новину: