Звітність про досягнення Цілей сталого розвитку

Нефінансова звітність – це відкритість перед стейкхолдерами (інвесторами, споживачами, постачальниками, громадянським суспільством, урядом та ін.) у питаннях відповідальності та сталості бізнесу. Якісна нефінансова звітність  забезпечує прозорість, вимірюваність, захищеність та забезпечує кредит довіри контрагентів.

Однією з умов участі бізнесу у Глобальному договорі ООН є подання щорічного звіту про прогрес.

 

ПРО ЩО? 

Звіт про прогрес – це щорічний звіт компаній-учасниць Глобального договору ООН щодо реалізації 10 принципів ГД ООН та Цілей сталого розвитку. Звіт є публічним, завдяки чому клієнти, партнери та інвестори можуть впевнитись у надійності співпраці з компанією, яка подає такий звіт. Подана інформація стосується прав людини, навколишнього середовища, трудових прав та протидії корупції та реалізації 17 Глобальних цілей

 

КОЛИ та ЯК ЧАСТО?

Звіт про прогрес публікується щороку в один і той самий період, що відповідає даті (річниці) приєднання. Некомерційні організації подають Звіт про залученість, кожні 2 роки.

 

ФОРМА та НАПОВНЕННЯ

Форма Звіту про прогрес є довільною. Проте, є декілька рекомендацій щодо подання інформації та визначення кількісних та якісних показників, які і свідчать про прогрес певної компанії.

       

 

Звіт про прогрес органічно інтегрується з іншими видами звітів, наприклад GRI. Звіт про прогрес може бути складовою інтегрованої звітності. Звіт про прогрес може включати метрики ESG, тощо. 

 

ЕКСПЕРТИЗА ГД ООН

Об’єднуючи 10 000+ компаній Глобальний договір ООН має бібліотеку звітів та методичні матеріали щодо звітування по нефінансовим показникам.

Глобальний договір в Україні виступає платформою для комунікації комерційних та некомерційних організацій зі стейкхолдерами. Комунікація про прогрес та комунікація про залученість доступна у профайлі члена мережі на локальному та глобальному сайтах. ГД в Україні здійснює підтримку учасників у технічних питаннях під час підготовки та публікації звіту.

 

Для західних інвесторів нефінансова звітність нині є одним з основних критеріїв надійності, адже світ взяв курс на сталий розвиток. 

 

Звітування щодо соціальної та екологічної відповідальності, досягнення Цілей сталого розвитку стає “правилом гарного тону” навіть для держав.
У 2020-му році Україна вперше звітує перед світовою спільнотою про прогрес у досягненні Цілей Сталого Розвитку в рамках Добровільного національного огляду ЦСР (VNR). Мережа Глобального договору ООН в Україні долучилась до формування звіту та виступила співорганізатором публічних обговорень у травні 2020.