Десять принципів Глобального договору ООН

Права людини

Права людини

Принцип 1

Ділові кола повинні підтримувати та поважати захист проголошених на міжнародному рівні прав людини

Бізнес має потенціал впливу — позитивного та негативного — на практично всю сферу прав людини. Відповідно, бізнес повинен розглядати свій потенційний вплив зі всіх аспектів. Компанії мають не тільки не порушувати права людини, а й робити все, щоб розвивати та підтримувати цю сферу через основну бізнес-діяльність, стратегічні соціальні інвестиції, філантропічну діяльність, підтримку партнерських чи державних проєктів. Повага прав людини та їх підтримка також посилюють ділові відносини зі стейкхолдерами. Наприклад, працівники, до яких ставляться з повагою, будуть більш продуктивними та лояльними до роботодавця. При виборі роботодавця чи бізнес-партнера працівники все більше враховують соціальну, екологічну та управлінську складові компанії. Підтримка прав людини та інклюзивні бізнес-моделі також можуть: сприяти появі інноваційних продуктів або послуг, відкрити доступ до нових ринків, зробити бізнес цінним учасником громади та суспільства.

Принцип 2

Ділові кола не повинні бути причетні до порушень прав людини

Причетність означає залучення до порушень прав людини, які вчиняє інша компанія, державна структура чи інша організація. Таким чином, цей принцип охоплює сферу ділових відносин бізнесу. Ефективна політика та моніторинг у галузі дотримання прав людини допоможуть компаніям зменшити ризики залучення до порушень прав людини. В певних випадках, роль у захисті прав людей, яку виконувала держава, зараз виконують неурядові організації. Вони мають набагато ширший набір інструментів та серйозні важелі впливу, до яких бізнесу варто прислуховуватися.

Трудові відносини

Принцип 3

Ділові кола повинні підтримувати свободу об’єднань та реальне визнання права на укладання колективних договорів

Свобода об'єднань означає повагу права всіх роботодавців та всіх працівників на вільне та добровільне встановлення та об'єднання груп для заохочення та захисту їх професійних інтересів. І працівники, і роботодавці мають право створювати, об'єднувати та керувати своїми організаціями без втручання держави чи будь-якої іншої організації. Щоб мати можливість прийняти рішення, працівники потребують клімату, вільного від насильства, тиску, страху та загроз. Підприємства зіштовхуються з великою кількістю проблем на цьому швидкозмінному світовому ринку. Створення справжнього діалогу з вільними об'єднаннями працівників дає змогу як працівникам, так і роботодавцям краще зрозуміти проблеми одне одного та знайти шляхи їх вирішення. Створення асоціацій та здійснення колективних переговорів дають можливості конструктивного діалогу.

Принцип 4

Ділові кола повинні виступати за ліквідацію всіх форм примусової праці

Примусова праця — це будь-яка робота або послуга, яка вимагається від будь-якої особи під загрозою будь-якого покарання і для якої ця особа не запропонувала себе добровільно. Грошове відшкодування працівникові заробітної плати чи іншої компенсації не означає, що робота не є примусовою. Примусова праця не тільки являє собою порушення основних прав людини, вона також позбавляє суспільства можливості розвивати навички та людські ресурси на ринках праці. Отже, виснажливі наслідки примусової праці відчувають не лише окремі індивіди, а також суспільств та економіка в цілому. Стримуючи належний розвиток людських ресурсів, примусова робота знижує рівень продуктивності та призводить до менш надійних інвестицій та більш повільного економічного зростання. Розуміння причин примусової праці — це перший крок до вжиття заходів для її ліквідації.

Принцип 5

Ділові кола повинні виступати за повну ліквідацію дитячої праці

Термін "дитяча праця" не слід плутати з "працевлаштуванням молоді" або "роботою студентів". Дитяча праця — це форма експлуатації, яка є порушенням прав людини і визнається та визначається міжнародними документами. Це оголошена політика міжнародного співтовариства та практично всіх урядів щодо скасування дитячої праці. Для підліткового віку існують правила за міжнародними стандартами, які розрізняють те, що становить прийнятну або неприйнятну роботу. Дізнавайтеся більше про країни, регіони, сектори, економічну діяльність, де можлива дитяча праця. Розвиток обізнаності та розуміння причин і наслідків дитячої праці — це перший крок, який компанія може здійснити для боротьби проти дитячої праці.

Принцип 6

Ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері праці та зайнятості

Дискримінація може виникнути в таких сферах: доступ до працевлаштування, до певних професій, до підвищення на посаді, а також до навчання, зокрема професійного. Недискримінація у сфері зайнятості означає обирання працівників на підставі їх здатності виконувати роботу, а також відсутність відмінностей, виключень або переваг, що виникають з інших причин. Перш за все, компаніям необхідно поважати всі відповідні місцеві та національні закони. Будь-яка компанія, яка запроваджує заходи щодо сприяння рівності, повинна усвідомлювати різноманітність мови, культури та сімейних обставин, які можуть існувати в колі працівників. З позитивного боку, різноманітність у підборі працівників може принести позитивні результати для бізнесу та для громади. Це може сприяти більш ефективному управлінню ризиками, підвищити рівень задоволеності клієнтів та ділових партнерів, відкрити нові двері або підтримувати ділові можливості.

Довкілля

Принцип 7

Ділові кола повинні підтримувати підхід до екологічних питань, заснований на принципі обережності

Принцип обережності передбачає систематичне застосування оцінки ризику, управління ризиками та повідомлення про ризик. Коли існує обґрунтована підозра на шкоду, особи, що приймають рішення, повинні застосовувати запобіжні заходи. Ключем до реалізації обережного підходу, з точки зору бізнесу, є ідея профілактики, а не відновлення. Інакше кажучи, більш рентабельно вживати негайні заходи для того, щоб екологічна шкода не виникала. Компанії можуть підтримувати цей принцип, повідомляючи про потенційні ризики для споживача та надаючи повну інформацію про ризики для громадськості. Також принцип передбачає отримання попереднього дозволу, перш ніж деякі продукти, які вважаються потенційно небезпечними, розміщуються на ринку.

Принцип 8

Ділові кола повинні запроваджувати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за стан довкілля

У Декларації Ріо-де-Жанейро про довкілля йдеться, що бізнес несе відповідальність за свою діяльність та за те, щоб вона не завдала шкоди довкіллю. Суспільство сподівається, що бізнес стане активним та чесним гравцем. Чисті та більш ефективні процеси означають підвищення продуктивності використання ресурсів. Екологічно відповідальні компанії також користуються податковими стимулами або програмами дозволів. Крім того, працівники та споживачі все більше зацікавлені у відповідальних компаніях.

Принцип 9

Ділові кола повинні сприяти розвитку і розповсюдженню екологічно безпечних технологій

Екологічно безпечні технології повинні захищати довкілля, сприяти зменшенню забруднення, більш безпечно та розумно використовувати ресурси, переробляти більше відходів та продуктів. Вони включають в себе різноманітні екологічно чисті технології виробництва та технології запобігання забрудненню, а також технології кінцевого трубопроводу та моніторингу. Крім того, вони включають ноу-хау, процедури, товари та послуги та обладнання, а також організаційні та управлінські процедури. Реалізація екологічно чистих/безпечних технологій в бізнесі допомагає компанії зменшити використання сировини, що призводить до підвищення ефективності. Також технологічна інновація створює нові можливості для бізнесу та сприяє підвищенню загальної конкурентоспроможності компанії.

Протидія корупції

Принцип 10

Ділові кола повинні протидіяти всім формам корупції, включаючи здирництво та хабарництво

Існує багато причин, чому ліквідація корупції стала пріоритетом у бізнес-спільноті. Довіра до бізнесу серед інвесторів, клієнтів, працівників та громадськості були підірвані нещодавніми скандалами з ділової етики по всьому світу. Підприємства зіштовхуються з високими етичними та діловими ризиками, що ведуть до потенційних витрат, коли вони не в змозі ефективно боротися з корупцією у всіх її формах. Глобальний договір ООН передбачає, що учасники розглядають такі три елементи при боротьбі з корупцією та реалізації десятого принципу: внутрішній — як перший і основний крок впровадити антикорупційні політики та програми в рамках своїх організаціях та їх бізнес-процесах; зовнішній — звіт про боротьбу з корупцією в щорічному Звіті про прогрес, а також обмін досвідом та найкращими практиками; колективний — об'єднайте свої зусилля з іншими зацікавленими сторонами, щоб збільшити зусилля щодо боротьби з корупцією, покращити умови гри та створити чесну конкуренцію для всіх.